ważne informacje dotyczące udzielania sakramentów:

Sakrament chrztu św.

1. Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). Sakramentu chrztu świętego w naszym kościele parafialnym udziela się w I i III niedzielę miesiąca, podczas dodatkowej Mszy świętej o godz. 12.30.

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w dwóch konferencjach, w terminie ustalonym z proboszczem.  Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Misji chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej mszy świętej.

5. W dniu chrztu, rodzice i chrzestni o godz. 12.15 stawiają się w kancelarii parafialnej celem podpisania aktu chrztu.

6. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

7. W czasie liturgii sakramentu zdjęcia i filmy video mogą wykonywać tylko osoby do tego przygotowane, po zgłoszeniu w zakrystii.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary, chrzest może zostać odłożony.

9. Zaświadczenia dla chrzestnych z naszej parafii, wydawane są tylko osobom zamieszkującym na terenie parafii. W związku z tym, prosimy niezwłocznie zgłaszać zmiany adresu i za każdym razem potwierdzić w kancelarii parafialnej swoją przynależność do danej parafii.

Kto ma Boga,
kto ma Jezusa,
ma wszystko.

bł. J. Matulewicz

Kontakt

05-070 Sulejówek, Mariańska 9