ważne informacje dotyczące udzielania sakramentów:

Namaszczenie chorych

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. 

W naszej parafii z wizytą do chorych kapłani naszej parafii udają się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych terminach, ustalonych wcześniej z chorymi lub ich opiekunami. Sakramentu chorych kapłani udzielają na wyraźną prośbę samego chorego lub opiekuna.

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą. Na tak przygotowanym stoliku kapłan kładzie Najświętszy Sakrament oraz oleje. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy. 

Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej, a w nagłych sytuacjach (poza godzinami pracy kancelarii) pod numerem 516 272 548.

Kto ma Boga,
kto ma Jezusa,
ma wszystko.

bł. J. Matulewicz

Kontakt

05-070 Sulejówek, Mariańska 9