Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, założone 11 grudnia 1670 roku przez św. Stanisława Papczyńskiego, odnowione i zreformowane w 1910 roku przez bł. Jerzego Matulewicza.

Obecność księży marianów w Sulejówku sięga drugiej połowy lat 50. W latach 60. zamieszkali tu na stałe. Dom zakonny pw. św. Józefa w Sulejówku został erygowany 24 czerwca 1972 r. dekretem ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego na prośbę ks. Witolda Niecieckiego, przełożonego polskiej prowincji marianów. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych zbudowano dom rekolekcyjny. Następnie zgromadzenie wzniosło z funduszy własnych kościół rektoralny pw. św. Józefa, poświęcony w 1992 roku. Należał on do parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej.

Z dniem 1 października 2021 roku dekretem Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego w Sulejówku erygowano parafię Świętego Józefa.

W Sulejówku mieszkają i pracują:

Ksiądz
Wojciech Skóra MIC

proboszcz parafii św. józefa

Ksiądz
Piotr Sroka MIC

PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO

Ksiądz
Dariusz Mażewski MIC

DYREKTOR DOMU REKOLEKCYJNEGO

Ksiądz
Zdzisław Żywica MIC

DUSZPASTERZ

Ksiądz
Kanstantsin Hushcha MIC

DUSZPASTERZ

Kto ma Boga,
kto ma Jezusa,
ma wszystko.

bł. J. Matulewicz

Kontakt

05-070 Sulejówek, Mariańska 9