(9kB) Mariański Dom Rekolekcyjny "Betlejem" w Sulejówku
 
(7kB) (17kB)
Strona główna
Słowo życia
Oferta
Dojazd
Galeria
Historia
Kościół
św. Józefa
"w lesie" - aktualności
Słowo Boże
Żyć liturgią
Modlitwa Psalmami
Wprowadzenie do Psalmów
Przygotowanie do spowiedzi
Inne
Triduum Paschalne
Kontakt

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W ODNOWIONEJ LITURGII SAKRAMENTU POKUTY

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI

Odczytam słowa Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, wzywające mnie do prawdziwego nawrócenia.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

(Łk 18,9-14)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

Psalm 51

Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!

(inne pomocne teksty: Iz 53,4-6; Ez 11,19-20; Mt 6,14-15; Mk 1,14-15; Łk 6,31-38; Łk 15,1-7; J 20,19-23; Rz 5,8-9; Ef 5,1-2; Kol 1,12-14; Kol 3,8-17; 1J 1,6-7.9)

Przed przystąpieniem do konfesjonału przypominam sobie grzechy według przykazań Bożych i kościelnych. Gdy spowiadam się z dłuższego okresu korzystam ze wzoru rachunku sumienia, np. z podanego niżej. Uwzględniam w nim obowiązki swego stanu: małżeńskiego, kawalerskiego, panieńskiego, zakonnego lub kapłańskiego.


SZCZEGÓŁOWY RACHUNEK SUMIENIA

 • Kiedy ostatni raz przystępowałem do sakramentu pokuty?
 • Czy moja spowiedź i żal były szczere?
 • Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub zataiłem go?
 • Czy odprawiłem wyznaczoną pokutę?
 • Czy w tym czasie udało mi się osiągnąć postęp w pracy nad sobą?
 • Czy czyniłem dobro? Za co jestem Bogu wdzięczny?

KOCHAJ PANA BOGA SWEGO (I-III przykazanie)

 • Czy nie wypowiadałem Świętego Imienia Bożego bez szacunku, w złości lub żartach?
 • Czy nie zaniedbywałem modlitwy, popadając w obojętność religijną?
 • Czy dobrowolnie nie opuściłem Mszy niedzielnej lub świątecznej bez przyczyny?
 • Czy nie wykonywałem pracy lub namawiałem do niej w Dzień Pański?
 • Czy interesuję się życiem swojej parafii, Kościoła w Polsce i na świecie?
 • Czy uczestniczę w rekolekcjach, czytam Pismo Święte i prasę katolicką?

KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO (IV-V przykazanie)

 • Czy troszczyłem się o rodziców w ich chorobie, starości i bezradności?
 • Czy troszczyłem się o dzieci, dobrze wypełniając obowiązek rodzicielski?
 • Czy okazywałem szacunek i posłuszeństwo sprawującym prawowitą władzę?
 • Czy nie uchylałem się od płacenia podatków, udziału w wyborach, obronie kraju?
 • Czy nie zazdrościłem innym, nie poszukiwałem zemsty?
 • Czy potrafiłem wybaczyć krzywdę jakiej doznałem od innych? Czy sam potrafiłem prosić o przebaczenie?
 • Czy nie mam na sumieniu dokonania aborcji, wykonania zabiegu lub namawiania do niego?
 • Czy nie nadużywałem alkoholu, tytoniu, leków lub narkotyków?
 • Czy nie powodowałem zagrożenia dla życia, np. łamiąc przepisy ruchu drogowego?

SZANUJ ŚWIĘTOŚĆ SWEGO CIAŁA (VI i IX przykazanie)

 • Czy dobrowolnie nie poddawałem się nieczystym myślom i uczynkom?
 • Czy nie korzystałem z pornografii, filmów erotycznych, niemoralnych rozrywek?
 • Czy nie grzeszyłem przeciwko własnemu ciału przez masturbację?
 • Czy w okresie narzeczeńskim zachowuję czystość przedmałżeńską?
 • Czy współżycie małżeńskie było wyrazem miłości?
 • Czy w pożyciu małżeńskim unikałem zachowań sprzecznych z nauką Kościoła: przerywania współżycia, stosowania antykoncepcji, poniżania godności współmałżonka.
 • Czy nie popełniałem grzechu nieczystości z osobami tej samej płci?
 • Czy nie dopuściłem się zdrady małżeńskiej, cudzołóstwa, kazirodztwa?

SZANUJ WŁASNOŚĆ INNYCH (VII i X przykazanie)

 • Czy nie ukradłem lub nie przywłaszczyłem sobie cudzych rzeczy lub pieniędzy?
 • Czy traktowałem z szacunkiem cudzą własność, swoje stanowisko pracy?
 • Czy nie przyjmowałem lub nie proponowałem łapówek?
 • Czy nie zaniedbywałem płacenia rachunków, dotrzymywania obietnic i kontraktów?
 • Czy przeznaczyłem uczciwą część swoich zarobków na utrzymanie Kościoła?
 • Czy nie zaniedbywałem uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała?

SZANUJ PRAWDĘ I DOBRE IMIĘ BLIŹNIEGO (VIII PRZYKAZANIE)

 • Czy nie plotkowałem, pochopnie nie osądzałem, byłem niemiłosierny w mowie?
 • Czy nie kłamałem, nie mówiłem oszczerstw, nie obmawiałem innych?
 • Czy podjąłem wysiłek, by przywrócić dobre imię osobie, której zaszkodziłem?

OBRZĘDY POKUTY

 1. Klękam przy konfesjonale i pozdrawiam kapłana:
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

 2. Żegnam się znakiem krzyża, mówiąc:
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym czasie kapłan kreśli nade mną znak krzyża

 3. Słucham słów kapłana, który zachęca mnie do ufności w miłosierdzie Boże mówiąc np.: Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wyznał(a) z ufnością swoje grzechy i poznał(a) miłosierdzie Boże Odpowiadam: Amen.

 4. Teraz mówię, kiedy była moja ostatnia spowiedź dobrze odprawiona, czy wyznane zostały wszystkie grzechy ciężkie, czy wypełniona pokuta sakramentalna. Mogę podać kapłanowi swój stan, wiek, zawód. Następnie wyznaję grzechy, pamiętając, że przy grzechach ciężkich należy określić ich rodzaj i liczbę. Spowiedź kończę słowami: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 5. Słucham nauki kapłana i przyjmuję wyznaczoną przez niego pokutę. Gdyby pokuta sakramentalna nie była możliwa do wypełnienia, mówię o tym kapłanowi.

 6. Kapłan zachęca mnie do okazania żalu. Wtedy wiedząc, że Bóg widzi moje serce, mówię ze skruchą: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu albo Boże mój żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Mocno postanawiam więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu. Przez zasługi męki Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną. Mogę też wypowiedzieć żal swoimi słowami.

 7. Po modlitwie skruchy pochylam się, a kapłan z ręką wzniesioną nade mną wypowiada słowa rozgrzeszenia: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Słucham tych słów i odpowiadam: Amen

 8. Po udzieleniu mi rozgrzeszenia kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry Ja odpowiadam: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki Kapłan mówi na zakończenie: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju Dziękuję kapłanowi mówiąc: Bóg zapłać i odchodzę od konfesjonału.
Po spowiedzi mogę w modlitwie osobistej wyrazić Bogu dziękczynienie modląc się wezwaniami z Psalmów:
 • Bóg nam okazał swoje miłosierdzie (Ps 98)
 • Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana! (Ps 100)
 • Będę wysławiał Imię Twe na wieki! (Ps 145)
 • lub z Psalmów 32, 103, Iz 12,1-5; Dn 3,52-56; Łk 1,46-75; Ap 15,3-4