Mariański Dom Rekolekcyjny "Betlejem" w Sulejówku
 
Strona główna
Słowo życia
Oferta
Dojazd
Galeria
Historia
Kościół
św. Józefa
"w lesie" - aktualności
Słowo Boże
Żyć liturgią
Modlitwa Psalmami
Wprowadzenie do Psalmów
Przygotowanie do spowiedzi
Inne
Triduum Paschalne
Kontakt

KSIĘŻA MARIANIE W SULEJÓWKU

Obecność księży Marianów w Sulejówku sięga drugiej połowy lat 50. W czerwcu 1958 roku ks. Bolesław Jakimowicz, jako Wizytator Generalny w obecności ks. Olgierda Nassalskiego, ówczesnego Przełożonego Prowincjalnego i innych współbraci dokonał poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanej, która była ustawiona na postumen­cie w centralnym punkcie posesji. Nieruchomość została oficjalnie nabyta 21 stycznia 1961 roku Działka o powierzchni 9,61 ha należała do Jerzego Bohdana Koechera i Danuty Zofii Koecher. Na posesji znajdowały się fundamenty domu rodzinnego z 1939 roku. Na nich rozpoczęto budowę dwurodzinnego piętrowego domu w dniu 25 lipca 1961 roku w którym zamieszkali marianie. Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów pw. św. Józefa w Sulejówku został erygowany 24 czerwca 1972 r. dekretem ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego na prośbę ks. Prowincjała Witolda Niecieckiego.

Tutejszy kościół pw. św. Józefa jest kościołem rektoralnym, wzniesionym z funduszów Zgromadzenia, konsekrowanym w 1992 roku. Znajduje się on w granicach parafii pw. św. Hieronima w Starej Miłośnie. W niedziele i święta Msze św. są sprawowane o godz. 9.00, 11.00 i 19.30. Uczestniczy w nich ok. 600 osób wiernych z najbliższych okolic. W dni powszednie Msza św. jest odprawiana o godz. 18.00; bierze w niej udział od kilku do kilkudziesięciu wiernych.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę domu rekolekcyjnego, który ukończono z początkiem lat osiemdziesiatych. Dom rekolekcyjny może pomieścić 95 osób. Przybywają tu grupy z Warszawy i okolic, przeciętnie 50-osobowe, najczęściej w piątek po południu, a odjeżdżają w niedzielę po południu. W ciągu roku korzysta z tego domu ok. 2500 uczestników różnych rekolekcji, dni skupienia. Prowadzone są sesje grup psychoterapeutycznych, dla osób z doswiadczeniem przemocy, zaniednania i utraty ciąży, mitingi i rekolekcje dla anonimowych alkoholików i ich rodzin. W domu odbywają się także nasze prowincjalne renowacje i rekolekcje. Od dwóch lat przy domu rekolekcyjnym odbywają się spotkania Wspólnoty Drogi do Emaus. W przez pięć dni w tygodniu prowadzone są zajęcia w świetlicy przedszkolnej dla dzieci zwanej "Klubem Maluszka" w której przebywa kiklanaście dzieci z rodzin związanych z naszym ośrodkiem. Raz w miesiącu dzieci z rodzicami animują niedzielną mszę św, z licznym udziałem dzieci. Od pięciu lat szcególnie uroczyście obchodzone jest Triduum Paschalne. Przygotwoane jest ono cyklem katechez w poszczególne niedziele wielkiego postu jak i samo świętowanie wielkiej nocy ubogacone jest oprawą rekolekcyjną.